لیست شرکت های عضو دارای صلاحیت
ردیفنام شرکتشماره ثبتشماره عضویتتاریخ عضویتمشاهده
1 البرز صنعت نما 5848 104 1383/05/01
2 امین گوهر الوند 7286 159 1386/07/02
3 انوار شفق قزوين 4012 106 1383/09/22
4 امیران مدار افزار 7650 187 1388/04/17
5 به آ فرين پرتو 4197 108 1383/10/13
6 برنا پاك البرز 5189 107 1383/11/17
7 پرتو سبز كيان 10466 185 1388/01/26
8 تراز نگار انرژی 9286 179 1387/11/30
9 پيمان آوران رسالت 7211 199 1389/03/08
10 تارانام آسيا 7446 195 1388/11/07
11 دهقان دشت البرز 8016 157 1385/11/24
12 زيبا سازان البرز 116336 113 1383/04/23
13 سپید سار قزوین 3655 162 1386/08/16
14 طاهر گستران كاسپين 9222 193 1388/10/20
15 فجر كوشش قزوين 3597 117 1383/09/30
16 كيميا مهان قزوين 4787 124 1383/11/09
17 كيهان كالاي البرز 8864 167 1387/05/02
18 كيان گستر كسري 10926 196 1388/12/03
19 نگین سرای سبز قزوین 5259 188 1388/05/06
20 برنا گستران نیک پارسه 8109 197 1389/03/01
21 گنجينه سبز كاسپين 12029 241 1391/02/21
22 راستين پيمان البرز 12225 246 1391/07/30
23 درسا بنا البرز 10143 248 1391/08/01
24 افق ماندگار جنوب 10625 252 1391/08/21
25 سبز انديشان جوان ابرز 6997 254 1391/08/22
26 صبا دشت البرز 8529 255 1391/08/23
27 نيرو پرداز رفيع 8211 261 1391/12/13
28 كارن كار پاك 3741 264 1392/03/25
29 شاه بلوط قزوين 7998 267 1392/08/01
30 افق ماندگار البرز 11601 269 1392/08/06
31 فرزين گل قزوين 270 1392/08/06
32 راه سامان فدك 9586 271 1392/08/07
33 دشت سبز گستر تاك 2244 272 1392/09/06
34 آپادانا دشت البرز 11001 274 1392/09/30
35 آذر طوبي ميهن 10727 223 1390/04/15
36 نور آگين قزوين 5559 281 1393/03/05
37 تعاونی خدماتی بهداشتی طالقانی بیدستان 6139 287 1393/06/30
38 غزل منظر مینو 10780 288 1393/07/05
39 سینا دشت البرز 12652 289 1393/07/19
40 گل سم بهارستان 12849 290 1393/07/22
41 همیار نیروی البرز 8238 175 1387/11/08
42 دهکده حساب سبز 9152 216 1390/02/25
43 فعالان سبز اندیش 7361 242 1391/02/04
44 طراوت ساز فردوس 12531 295 1393/10/29
45 نور تاب توان قزوین 9514 299 1393/12/26
46 فرآییند سبز صبا 8014 300 1394/03/18
47 کارآسان توسعه آسیا 13612 303 1394/05/12
48 سبز گسر خاکعلی 154 307 1394/07/22
49 ره پویان توسعه کاسپین 13799 309 1394/09/14
50 شایسته کاران البرز 11070 311 1394/09/14
51 گیاه گستران دشت قزوین 11210 312 1394/10/01
52 نظم آوران فجر قزوین 621 314 1394/10/19
53 طرح توسعه سبز البرز 11256 315 1394/10/22
54 راه و ساختمان ره سازه آراد 1154 316 1394/10/23
55 عمران میلاد کاسپین 13839 319 1394/12/05
56 کارستان دوم قزوین 7925 320 1395/01/18
57 مؤسسه رهپویان نظم گستر پایدار 644 323 1395/02/21
58 پارس کوشش ماهان 14063 324 1395/03/04
59 البرز آتی ساز عصر 14072 325 1395/03/04
60 مؤسسه نظم یاوران امین فردا 738 326 1395/03/08
61 سپید گستران طبیعت کاسپین 920 329 1395/04/27
62 روژان دشت کاسپین 14169 330 1395/08/19
63 گیاه آفرینان سبز قزوین 10592 333 1395/09/22
64 طاهر گستر قزوین 337 1396/01/26
65 توان توسعه انتقال صنعت 13928 338 1396/01/29
66 پایاب ایده انرژی اندیشمند 14451 339 1396/02/06
67 پویش سبز طبیعت کاسپین 2568 340 1396/02/19
68 نیکان عمران مهر ایرنیان 13946 341 1396/02/27
69 البرز ایمن راه 2324 342 1396/04/21
70 طاهر اندیش فارس 9380 343 1396/06/01
71 سحر کار الرز 9237 344 1396/03/18
72 تعاونی رفاهی فنی پیام مخابرات 6114 346 1396/08/17
73 تجهیز سپر پالایش پارس 14837 347 1396/08/20
74 یادگار رهاورد کاسپین 10483 348 1396/11/16
75 والا گستر مدائن 8730 349 1396/11/23
76 پیشگامان کاسپین البرز 2230 350 1396/12/14
77 مجد آفرینان مهر افروز پارس 15085 351 1397/02/11
78 جلا دهندگان طبیعت 1320 352 1397/03/22
79 آریا نیرو افق کاسپین 15204 353 1397/04/24
80 تلاشگران البرز قزوین 8743 354 1397/05/04
81 خدماتی تغذیه سالم 4864 355 1397/05/15
82 نو آوران نگین ماندگار البرز 14946 356 1397/05/21
83 توانگران سبز هم اندیشان پایدرار 121 357 1397/06/12
84 توان تجهیز کسپین 13821 358 1397/05/15
85 تداوم رویش پرتو 15387 359 1397/08/20
86 نظم آفرین توانا 728 360 1397/08/18
87 پاکان نیروی ماه سنگ 15088 361 1397/08/30
88 تعاونی پیشکسوتان صنعت آب 15049 362 1397/09/11
89 پارس آریان گستر البرز 15177 363 1397/09/11
90 ره آور توسعه انرژی البرز 1040 364 1397/09/11
91 کیمیا گران انرژی البرز 12799 365 1397/10/16
92 نگین گل آرا شهر ایرانیان 1074 366 1397/11/15
93 توسعه پردازان آرمان رسا 14080 367 1397/11/18
94 همتا نوردان پارسا 15517 368 1397/12/02
95 کاروان سفرکویر 9342 369 1397/12/12
96 سپید کاران پاک سهند 15461 370 1397/12/11
97 آوا گستر بوئین 533 371 1397/12/14
98 سبز کاران آریا پاک 13768 372 1398/01/17
99 سبزه رویان شقایق 386 373 1398/02/04
100 اترک سپهر قزوین 11685 374 1398/01/28
101 نو آوران امید نیکان قزوین 15258 376 1398/02/12
102 همگام گستر آذین 14733 376 1398/02/25
103 پیشدادکاران مهر گستر آریا 15090 377 1398/02/28
104 آرتا پیمان بهینه کاسپین 15562 378 1398/02/20
105 نسیم زرین پایدار کاسپین 15489 379 1398/03/05
106 طلائیه داران میمون دژ 2204 380 1398/04/03
107 آوا صنعت البرز 4661 103 1383/10/03
108 نیرو پژوهان کاسپین 12425 381 1398/04/11
109 پیشگامان سبز تاک 2002 236 1390/10/19
110 آبادگران سبز دنا قزوین 13454 382 1398/04/26
111 آب منطقه ای قزوین 12180 277 1393/02/01
112 یکتا سفر قزوین 5598 183 1394/12/18
113 قادر پیمان قزوین 5083 336 1395/10/28
114 مهرورزان تمدن ارمغان 2355 383 1398/06/12
115 بهین راهکار آرمان ایرانیان 15071 384 1398/06/25
116 سفر راحت قزوین 14070 385 1398/08/04
117 فرجام توسعه کیان 13186 293 1393/09/11
118 گلستان شعله قزوین 6330 386 1398/08/20
119 فجر کوشش البرز 7236 202 1389/07/20
120 سبزین گستر اوان قزوين 387 1398/09/09
121 اریکه شهریار آریا 14578 388 1398/09/05
122 آوین ابتکار هیراد 15367 389 1398/09/17
123 بوئین کار صنعت 310 390 1398/10/10
124 نفیس فراسو پیشرو 16002 391 1398/10/28
بیمه