لیست شرکت های عضو دارای صلاحیت
ردیفنام شرکتشماره ثبتشماره عضویتتاریخ عضویتمشاهده
1 البرز صنعت نما 5848 104 1383/05/01
2 امین گوهر الوند 7286 159 1386/07/02
3 انوار شفق قزوين 4012 106 1383/09/22
4 امیران مدار افزار 7650 187 1388/04/17
5 برنا پاك البرز 5189 107 1383/11/17
6 پرتو سبز كيان 10466 185 1388/01/26
7 تراز نگار انرژی 9286 179 1387/11/30
8 پيمان آوران رسالت 7211 199 1389/03/08
9 تارانام آسيا 7446 195 1388/11/07
10 دهقان دشت البرز 8016 157 1385/11/24
11 زيبا سازان البرز 116336 113 1383/04/23
12 سپید سار قزوین 3655 162 1386/08/16
13 طاهر گستران كاسپين 9222 193 1388/10/20
14 فجر كوشش قزوين 3597 117 1383/09/30
15 كيميا مهان قزوين 4787 124 1383/11/09
16 كيهان كالاي البرز 8864 167 1387/05/02
17 كيان گستر كسري 10926 196 1388/12/03
18 برنا گستران نیک پارسه 8109 197 1389/03/01
19 گنجينه سبز كاسپين 12029 241 1391/02/21
20 راستين پيمان البرز 12225 246 1391/07/30
21 درسا بنا البرز 10143 248 1391/08/01
22 افق ماندگار جنوب 10625 252 1391/08/21
23 سبز انديشان جوان ابرز 6997 254 1391/08/22
24 صبا دشت البرز 8529 255 1391/08/23
25 نيرو پرداز رفيع 8211 261 1391/12/13
26 كارن كار پاك 3741 264 1392/03/25
27 شاه بلوط قزوين 7998 267 1392/08/01
28 افق ماندگار البرز 11601 269 1392/08/06
29 فرزين گل قزوين 270 1392/08/06
30 راه سامان فدك 9586 271 1392/08/07
31 دشت سبز گستر تاك 2244 272 1392/09/06
32 آپادانا دشت البرز 11001 274 1392/09/30
33 آذر طوبي ميهن 10727 223 1390/04/15
34 نور آگين قزوين 5559 281 1393/03/05
35 تعاونی خدماتی بهداشتی طالقانی بیدستان 6139 287 1393/06/30
36 غزل منظر مینو 10780 288 1393/07/05
37 سینا دشت البرز 12652 289 1393/07/19
38 گل سم بهارستان 12849 290 1393/07/22
39 همیار نیروی البرز 8238 175 1387/11/08
40 دهکده حساب سبز 9152 216 1390/02/25
41 فعالان سبز اندیش 7361 242 1391/02/04
42 طراوت ساز فردوس 12531 295 1393/10/29
43 نور تاب توان قزوین 9514 299 1393/12/26
44 فرآییند سبز صبا 8014 300 1394/03/18
45 کارآسان توسعه آسیا 13612 303 1394/05/12
46 سبز گسر خاکعلی 154 307 1394/07/22
47 ره پویان توسعه کاسپین 13799 309 1394/09/14
48 شایسته کاران البرز 11070 311 1394/09/14
49 گیاه گستران دشت قزوین 11210 312 1394/10/01
50 نظم آوران فجر قزوین 621 314 1394/10/19
51 طرح توسعه سبز البرز 11256 315 1394/10/22
52 راه و ساختمان ره سازه آراد 1154 316 1394/10/23
53 عمران میلاد کاسپین 13839 319 1394/12/05
54 کارستان دوم قزوین 7925 320 1395/01/18
55 مؤسسه رهپویان نظم گستر پایدار 644 323 1395/02/21
56 پارس کوشش ماهان 14063 324 1395/03/04
57 البرز آتی ساز عصر 14072 325 1395/03/04
58 مؤسسه نظم یاوران امین فردا 738 326 1395/03/08
59 سپید گستران طبیعت کاسپین 920 329 1395/04/27
60 روژان دشت کاسپین 14169 330 1395/08/19
61 گیاه آفرینان سبز قزوین 10592 333 1395/09/22
62 طاهر گستر قزوین 337 1396/01/26
63 توان توسعه انتقال صنعت 13928 338 1396/01/29
64 پایاب ایده انرژی اندیشمند 14451 339 1396/02/06
65 پویش سبز طبیعت کاسپین 2568 340 1396/02/19
66 نیکان عمران مهر ایرنیان 13946 341 1396/02/27
67 البرز ایمن راه 2324 342 1396/04/21
68 طاهر اندیش فارس 9380 343 1396/06/01
69 سحر کار الرز 9237 344 1396/03/18
70 تعاونی رفاهی فنی پیام مخابرات 6114 346 1396/08/17
71 تجهیز سپر پالایش پارس 14837 347 1396/08/20
72 یادگار رهاورد کاسپین 10483 348 1396/11/16
73 والا گستر مدائن 8730 349 1396/11/23
74 پیشگامان کاسپین البرز 2230 350 1396/12/14
75 مجد آفرینان مهر افروز پارس 15085 351 1397/02/11
76 جلا دهندگان طبیعت 1320 352 1397/03/22
77 آریا نیرو افق کاسپین 15204 353 1397/04/24
78 تلاشگران البرز قزوین 8743 354 1397/05/04
79 خدماتی تغذیه سالم 4864 355 1397/05/15
80 نو آوران نگین ماندگار البرز 14946 356 1397/05/21
81 توانگران سبز هم اندیشان پایدرار 121 357 1397/06/12
82 توان تجهیز کسپین 13821 358 1397/05/15
83 تداوم رویش پرتو 15387 359 1397/08/20
84 نظم آفرین توانا 728 360 1397/08/18
85 پاکان نیروی ماه سنگ 15088 361 1397/08/30
86 تعاونی پیشکسوتان صنعت آب 15049 362 1397/09/11
87 پارس آریان گستر البرز 15177 363 1397/09/11
88 ره آور توسعه انرژی البرز 1040 364 1397/09/11
89 کیمیا گران انرژی کاسپین 12799 365 1397/10/16
90 نگین گل آرا شهر ایرانیان 1074 366 1397/11/15
91 توسعه پردازان آرمان رسا 14080 367 1397/11/18
92 همتا نوردان پارسا 15517 368 1397/12/02
93 کاروان سفرکویر 9342 369 1397/12/12
94 سپید کاران پاک سهند 15461 370 1397/12/11
95 آوا گستر بوئین 533 371 1397/12/14
96 سبز کاران آریا پاک 13768 372 1398/01/17
97 سبزه رویان شقایق 386 373 1398/02/04
98 اترک سپهر قزوین 11685 374 1398/01/28
99 نو آوران امید نیکان قزوین 15258 376 1398/02/12
100 همگام گستر آذین 14733 376 1398/02/25
101 پیشدادکاران مهر گستر آریا 15090 377 1398/02/28
102 آرتا پیمان بهینه کاسپین 15562 378 1398/02/20
103 نسیم زرین پایدار کاسپین 15489 379 1398/03/05
104 طلائیه داران میمون دژ 2204 380 1398/04/03
105 آوا صنعت البرز 4661 103 1383/10/03
106 نیرو پژوهان کاسپین 12425 381 1398/04/11
107 پیشگامان سبز تاک 2002 236 1390/10/19
108 آبادگران سبز دنا قزوین 13454 382 1398/04/26
109 آب منطقه ای قزوین 12180 277 1393/02/01
110 یکتا سفر قزوین 5598 183 1394/12/18
111 قادر پیمان قزوین 5083 336 1395/10/28
112 مهرورزان تمدن ارمغان 2355 383 1398/06/12
113 بهین راهکار آرمان ایرانیان 15071 384 1398/06/25
114 سفر راحت قزوین 14070 385 1398/08/04
115 فرجام توسعه کیان 13186 293 1393/09/11
116 گلستان شعله قزوین 6330 386 1398/08/20
117 فجر کوشش البرز 7236 202 1389/07/20
118 سبزین گستر اوان قزوين 387 1398/09/09
119 اریکه شهریار آریا 14578 388 1398/09/05
120 آوین ابتکار هیراد 15367 389 1398/09/17
121 بوئین کار صنعت 310 390 1398/10/10
122 نفیس فراسو پیشرو 16002 391 1398/10/28
123 بهین تمیز کار قزوین 2388 392 1398/12/03
124 پیمان کهک دشت تات کاسپین 2767 393 1398/08/04
125 نیک مشاوران پارتوآ 13152 394 1399/01/24
126 پارس نماد سبز آراد 15616 395 1399/02/08
127 کاویان تلاش کاسپین 12899 396 1399/02/09
128 افق روشن پاسارگاد 8537 313 1394/10/14
129 کاسپین بهین مینودر 15099 397 1399/02/14
130 افسون گستر آذین 15531 398 1399/02/14
131 ارس مسیر زیست پاک ماندگار 14690 399 1399/02/16
132 خدمت گستر البرز 4913 400 1399/03/11
133 عرفان مهر البرز 16247 401 1399/03/31
134 سپیده تجارت البرز 1977 297 1393/12/19
135 همتا فرتاک نفیس 1140 402 1399/04/07
136 نازین توسعه آرا 559337 403 1399/04/16
137 یورش حریق پایا 19551 404 1399/04/25
138 دلتای سبز الوند 11413 405 1399/02/28
139 پایدار پدیده ماهان 16346 406 1399/06/07
140 یگانه مهر ثمین 16504 407 1399/07/06
141 رهاب گستران ویرا 16245 408 1399/07/12
142 پیشگام البرز دیار 2769 409 1399/07/14
143 سهیل گاز کاسپین 2825 410 1399/07/05
144 پارسا خبر 5415 411 1399/08/14
145 گیتی گشت رهرو پارسه 15358 412 1399/09/24
146 یکتا اندیشان کاسپین 11203 413 1399/10/02
147 دانش افروزان کاسپین 9974 414 1399/10/08
148 سبز شهر سپهر آفرین 14162 415 1399/10/15
149 آسمان راه آسا قزوین 14073 416 1399/08/14
150 آژند فرتاک ویرا 14506 417 1398/08/22
151 تحکیم گستر سجاد 734 418 1399/10/30
152 شایگان خدماتی ویرا قزوین 16813 419 1399/12/10
153 برنا عمران پدیده آسیا 14948 420 1399/12/10
154 ایمن گستران عرش سازه البرز 15812 421 1399/12/16
155 رهروان سبز رامند 2525 422 1400/01/15
156 تلاشگران شهرزیبا 8674 423 1400/01/29
157 آروند مسیر شایگان 15075 424 1400/02/15
158 اهورا سازه آرمان 16313 425 1400/02/15
159 ارمغان گشت اندیشه 13406 426 1400/02/20
160 اندیشه سبز کمند کاسپین 15334 427 1400/02/19
161 عالی کاران پویش کاسپین 14157 428 1400/02/20
162 نسیم پاک دشت کاسپین 13590 429 1400/02/28
163 بنیان سازه رایکا 16603 430 1400/02/29
164 احداث توان ماهان 319 431 1400/03/03
165 سالم ارتباط کیوان 5624 432 1400/03/26
166 یگانه یارا گستر سپنتا 14748 433 1400/03/10
167 ارتباط فرا صنعت برانوش 14796 434 1400/03/10
168 عمران و مسکن سازان استان قزوین 8972 435 1400/03/10