لیست شرکت های عضو دارای صلاحیت
ردیفنام شرکتشماره ثبتشماره عضویتتاریخ عضویتمشاهده
1 البرز صنعت نما 5848 104 1383/05/01
2 امین گوهر الوند 7286 159 1386/07/02
3 انوار شفق قزوين 4012 106 1383/09/22
4 امیران مدار افزار 7650 187 1388/04/17
5 برنا پاك البرز 5189 107 1383/11/17
6 پرتو سبز كيان 10466 185 1388/01/26
7 تراز نگار انرژی 9286 179 1387/11/30
8 پيمان آوران رسالت 7211 199 1389/03/08
9 تارانام آسيا 7446 195 1388/11/07
10 دهقان دشت البرز 8016 157 1385/11/24
11 زيبا سازان البرز 116336 113 1383/04/23
12 سپید سار قزوین 3655 162 1386/08/16
13 طاهر گستران كاسپين 9222 193 1388/10/20
14 فجر كوشش قزوين 3597 117 1383/09/30
15 كيميا مهان قزوين 4787 124 1383/11/09
16 كيهان كالاي البرز 8864 167 1387/05/02
17 كيان گستر كسري 10926 196 1388/12/03
18 نگین سرای سبز قزوین 5259 188 1388/05/06
19 برنا گستران نیک پارسه 8109 197 1389/03/01
20 گنجينه سبز كاسپين 12029 241 1391/02/21
21 راستين پيمان البرز 12225 246 1391/07/30
22 درسا بنا البرز 10143 248 1391/08/01
23 افق ماندگار جنوب 10625 252 1391/08/21
24 سبز انديشان جوان ابرز 6997 254 1391/08/22
25 صبا دشت البرز 8529 255 1391/08/23
26 نيرو پرداز رفيع 8211 261 1391/12/13
27 كارن كار پاك 3741 264 1392/03/25
28 شاه بلوط قزوين 7998 267 1392/08/01
29 افق ماندگار البرز 11601 269 1392/08/06
30 فرزين گل قزوين 270 1392/08/06
31 راه سامان فدك 9586 271 1392/08/07
32 دشت سبز گستر تاك 2244 272 1392/09/06
33 آپادانا دشت البرز 11001 274 1392/09/30
34 آذر طوبي ميهن 10727 223 1390/04/15
35 نور آگين قزوين 5559 281 1393/03/05
36 تعاونی خدماتی بهداشتی طالقانی بیدستان 6139 287 1393/06/30
37 غزل منظر مینو 10780 288 1393/07/05
38 سینا دشت البرز 12652 289 1393/07/19
39 گل سم بهارستان 12849 290 1393/07/22
40 همیار نیروی البرز 8238 175 1387/11/08
41 دهکده حساب سبز 9152 216 1390/02/25
42 فعالان سبز اندیش 7361 242 1391/02/04
43 طراوت ساز فردوس 12531 295 1393/10/29
44 نور تاب توان قزوین 9514 299 1393/12/26
45 فرآییند سبز صبا 8014 300 1394/03/18
46 کارآسان توسعه آسیا 13612 303 1394/05/12
47 سبز گسر خاکعلی 154 307 1394/07/22
48 ره پویان توسعه کاسپین 13799 309 1394/09/14
49 شایسته کاران البرز 11070 311 1394/09/14
50 گیاه گستران دشت قزوین 11210 312 1394/10/01
51 نظم آوران فجر قزوین 621 314 1394/10/19
52 طرح توسعه سبز البرز 11256 315 1394/10/22
53 راه و ساختمان ره سازه آراد 1154 316 1394/10/23
54 عمران میلاد کاسپین 13839 319 1394/12/05
55 کارستان دوم قزوین 7925 320 1395/01/18
56 مؤسسه رهپویان نظم گستر پایدار 644 323 1395/02/21
57 پارس کوشش ماهان 14063 324 1395/03/04
58 البرز آتی ساز عصر 14072 325 1395/03/04
59 مؤسسه نظم یاوران امین فردا 738 326 1395/03/08
60 سپید گستران طبیعت کاسپین 920 329 1395/04/27
61 روژان دشت کاسپین 14169 330 1395/08/19
62 گیاه آفرینان سبز قزوین 10592 333 1395/09/22
63 طاهر گستر قزوین 337 1396/01/26
64 توان توسعه انتقال صنعت 13928 338 1396/01/29
65 پایاب ایده انرژی اندیشمند 14451 339 1396/02/06
66 پویش سبز طبیعت کاسپین 2568 340 1396/02/19
67 نیکان عمران مهر ایرنیان 13946 341 1396/02/27
68 البرز ایمن راه 2324 342 1396/04/21
69 طاهر اندیش فارس 9380 343 1396/06/01
70 سحر کار الرز 9237 344 1396/03/18
71 تعاونی رفاهی فنی پیام مخابرات 6114 346 1396/08/17
72 تجهیز سپر پالایش پارس 14837 347 1396/08/20
73 یادگار رهاورد کاسپین 10483 348 1396/11/16
74 والا گستر مدائن 8730 349 1396/11/23
75 پیشگامان کاسپین البرز 2230 350 1396/12/14
76 مجد آفرینان مهر افروز پارس 15085 351 1397/02/11
77 جلا دهندگان طبیعت 1320 352 1397/03/22
78 آریا نیرو افق کاسپین 15204 353 1397/04/24
79 تلاشگران البرز قزوین 8743 354 1397/05/04
80 خدماتی تغذیه سالم 4864 355 1397/05/15
81 نو آوران نگین ماندگار البرز 14946 356 1397/05/21
82 توانگران سبز هم اندیشان پایدرار 121 357 1397/06/12
83 توان تجهیز کسپین 13821 358 1397/05/15
84 تداوم رویش پرتو 15387 359 1397/08/20
85 نظم آفرین توانا 728 360 1397/08/18
86 پاکان نیروی ماه سنگ 15088 361 1397/08/30
87 تعاونی پیشکسوتان صنعت آب 15049 362 1397/09/11
88 پارس آریان گستر البرز 15177 363 1397/09/11
89 ره آور توسعه انرژی البرز 1040 364 1397/09/11
90 کیمیا گران انرژی کاسپین 12799 365 1397/10/16
91 نگین گل آرا شهر ایرانیان 1074 366 1397/11/15
92 توسعه پردازان آرمان رسا 14080 367 1397/11/18
93 همتا نوردان پارسا 15517 368 1397/12/02
94 کاروان سفرکویر 9342 369 1397/12/12
95 سپید کاران پاک سهند 15461 370 1397/12/11
96 آوا گستر بوئین 533 371 1397/12/14
97 سبز کاران آریا پاک 13768 372 1398/01/17
98 سبزه رویان شقایق 386 373 1398/02/04
99 اترک سپهر قزوین 11685 374 1398/01/28
100 نو آوران امید نیکان قزوین 15258 376 1398/02/12
101 همگام گستر آذین 14733 376 1398/02/25
102 پیشدادکاران مهر گستر آریا 15090 377 1398/02/28
103 آرتا پیمان بهینه کاسپین 15562 378 1398/02/20
104 نسیم زرین پایدار کاسپین 15489 379 1398/03/05
105 طلائیه داران میمون دژ 2204 380 1398/04/03
106 آوا صنعت البرز 4661 103 1383/10/03
107 نیرو پژوهان کاسپین 12425 381 1398/04/11
108 پیشگامان سبز تاک 2002 236 1390/10/19
109 آبادگران سبز دنا قزوین 13454 382 1398/04/26
110 آب منطقه ای قزوین 12180 277 1393/02/01
111 یکتا سفر قزوین 5598 183 1394/12/18
112 قادر پیمان قزوین 5083 336 1395/10/28
113 مهرورزان تمدن ارمغان 2355 383 1398/06/12
114 بهین راهکار آرمان ایرانیان 15071 384 1398/06/25
115 سفر راحت قزوین 14070 385 1398/08/04
116 فرجام توسعه کیان 13186 293 1393/09/11
117 گلستان شعله قزوین 6330 386 1398/08/20
118 فجر کوشش البرز 7236 202 1389/07/20
119 سبزین گستر اوان قزوين 387 1398/09/09
120 اریکه شهریار آریا 14578 388 1398/09/05
121 آوین ابتکار هیراد 15367 389 1398/09/17
122 بوئین کار صنعت 310 390 1398/10/10
123 نفیس فراسو پیشرو 16002 391 1398/10/28
124 بهین تمیز کار قزوین 2388 392 1398/12/03
125 پیمان کهک دشت تات کاسپین 2767 393 1398/08/04
126 نیک مشاوران پارتوآ 13152 394 1399/01/24
127 پارس نماد سبز آراد 15616 395 1399/02/08
128 کاویان تلاش کاسپین 12899 396 1399/02/09
129 افق روشن پاسارگاد 8537 313 1394/10/14