جلسه کمیته تائید صلاحیت مورخ 98/04/26

جلسه کمیته تائید صلاحیت در مورخ 98/04/26 در سازمان کار استان  با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پرونده های ذیل مورد تائید قرارگرفت:

راهبران صنعت فرزانگان-طلائیه داران میمون دژ-ره آور توسعه انرژی البرز-پارس آریان گستر البرز-حفاظتی مراقبتی حافظ جویا قزوین-آسمان راه آسا-زیباسازان البرز-پایدارسازه اسفرورین وطاهراندیش فارس

تاریخ :

1398/04/26

منبع :