به بهانه برگزاری مجمع عمومی انجمن

روزهای پایانی سال۸۲به زحمت وبا حضور مشتاقانه تعدادی از همکاران ،بنیان انجمن صنفی شرکت های خدماتی پشتیبانی استان قزوین نهاده شد.روزهایی که هجمه های سنگین علیه شرکت های خدماتی بوجود آمده بود وانجمن در سال‌های اولیه شکل گیری ،ضمن تلاش برای تثبیت موجودیت خود ،اقدامات مختلفی برای رفع این نگاه و ارتقای جایگاهی شرکت ها را داشت .
اکنون که دوره پنجم هیات مدیره انجمن رو به پایان بوده وانشاالله دردوره ششم ،با حضور وانتخاب اعضای محترم مجمع شاهد فعالیت مثمر ثمر تر انجمن باشیم .
انصافا ،انحمن خدماتی پشتیبانی استان قزوین هم در سطح استانی وهم سطح ملی یکی از انجمن های قوی ونمونه بوده که توانسته همواره جزو رتبه  ها وجایگاه های برتر قراربگیرد .

هر چند در کنار عملکرد های بسیار شایان توجه گذشته انجمن،راه های نرفته وکارهای درزمین مانده زیادی باقی است.

ولیکن یک مجمع عمومی قوی (بعنوان بالاترین رکن انجمن)برای انتخاب وپشتیبانی از اعضای منتخب خود ،می تواند راهگشا وراهنما باشد.
 

ضمن تشکر از سروران گرامی خودم در هیات مدیره وبازرس انجمن،ودعوت از همه همکاران برای حضور حداکثری وانشاالله صددرصد ی در مجمع عمومی آتی انجمن ،همان گونه که جناب مهدی آبادی ریاست محترم هیات مدیره وجناب قیداری دبیر محترم انجمن اطلاع رسانی فرمودند،انشااله مدیران شایسته وبرتر شرکت های عضو برای عضویت در هیات مدیره وبازرس دوره بعدی انجمن اعلام کاندیداتوری نموده ،وانشاالله جریان وخون تازه تری به انجمن تزریق شود .

باتقدیم احترام

دبیرخانه انجمن

تاریخ :

1398/08/13

منبع :