انتصاب جناب آقای رضا گروسی بعنوان سرپرست اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین ،  شریعتمداری وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی طی حکمی جناب آقای مهندس رضا گروسی را بعنوان سرپرست اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین منصوب کرد، متن حکم بشرح ذیل اعلام می گردد :

جناب آقای رضا گروسی
سلام علیکم

نظر به مراتب شناخت، تعهد و تجربه ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان &" سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین&" منصوب می شوید.

ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راهبری سیاست های وزارت متبوع بویژه سیاست های معطوف به تثبیت فرایند کسب و کار مولد، شناسایی و معرفی فرصتهای اشتغال به متقاضیان واقعی و همراهی سازنده با مراجع ذیربط، دارای نقش ممتازی است. ضرورت دارد ضمن فراهم سازی امکان مشارکت آحاد جامعه هدف استان در چارچوب ماموریتهای وزارتخانه، اهتمام جدی به منظور حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران، صیانت از سرمایه های انسانی و تعادل در نظام جبران خدمت کارگران و حمایت از شرکتهای تعاونی (با اولویت تعاونی های دانش بنیان)، اهتمام جدی بعمل آورید. از درگاه خداوند منان و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال گرایی، منشور اخلاقی تدبیر و امید، توفیق روزافزون شما را مسالت می نمایم.

محمد شریعتمداری

وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی

تاریخ :

1398/10/12

منبع :