تشکیل جلسه کمیته استانی تاییدصلاحیت درسازمان کاراستان

باسلام جلسه کمیته تاییدصلاحیت استانی روزچهارشنبه 16/11/98 درسازمان کاراستان تشکیل وپرونده 10 شرکت مطرح که شرکتهای ذیل موردتاییدقرارگرفت: شرکت فجرکوشش البرز،کارآسان توسعه آسیا،نفیس فراسو،همیارکارفرتاک.ضمنا شرکتهای کیمیاگران انرزی کاسپین،ماهرآتش باد،رهاپوشش سبزالوند،فعالان سبزاندیش تاییدمنوط وشرکتهای پاک آفرینان سپهرماندگارودرسابنا البرزطرح مجددگردید.دبیرخانه انجمن .قیداری

تاریخ :

1398/11/17

منبع :